Špeciálno-pedagogická poradňa

Pre rodičov        Pre školy a školské zariadenia        Dokumenty        Cenník       Kontakt

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva EFFETA je súkromné školské poradenské zariadenie, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení už v roku 2004. Zriaďovateľom je EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského.

Poslaním nášho centra je poskytovanie komplexných poradenských služieb - psychologického, špeciálno-pedagogického, logopedického poradenstva, komplexnej diagnostiky a následne terapií. Zabezpečujeme odbornú starostlivosť deťom a mládeži so zdravotným postihnutím a poskytujeme komplexný servis, diagnostický, rehabilitačný, psychologický, psychoterapeutický, špeciálno-pedagogický, edukačný, reedukačný, stimulačný, kompenzačný.

Naše odborné služby súčasne poskytujeme zákonným zástupcom detí a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení. O našich klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, surdopédie, logopédie a sociálnej práce.

Naše služby poskytujeme v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠR č. 325/2008 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a prevencie.