Projekty

Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodnením

Tento projekt sa realizuje v termíne 1.1. - 31.10.2023 vďaka podpore grantového programu Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

Rozhýbme deťom ústočká

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Klub darcov.

Motorikou k rozvoju detí

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Mesta Nitra.

Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Syncreon pomáha Nitre počas pandémie

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie.

Učíme sa rozumieť

Vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS sme v termíne jún – október 2019 realizovali projekt s názvom „Učíme sa rozumieť“.

Projekt MKSR "Uškovanie s uškami" aktivita Uškaté tekvice

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Uškovanie s uškami" aktivita UŠKOKINO

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Uškovanie s uškami" aktivita Detské uškovanie

Pozvánka a fotodokumentácia

Učíme sa rozumieť

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Projekt MKSR "Uškovanie s uškami" aktivita Uškorodina

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Uškovanie s uškami"

Publicita

Projekt MKSR "Zahraj sa s uškami" - aktivita "Medovníčky s uškami"

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Zahraj sa s uškami" - aktivita "Uškaté zvieratká"

Fotodokumentácia

Projekt "Chcem komunikovať"

Cieľom projektu sú aktivity zamerané individuálnu surdopedickú starostlivosť, logopedické intervencie a prácu špeciálneho pedagóga.

Projekt MKSR "Zahraj sa s uškami" - aktivita "Zahrajme sa s uškami"

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Zahraj sa s uškami" - aktivita "Uškatá rodina"

Pozvánka a fotodokumentácia

Projekt MKSR "Zahraj sa s uškami"

Publicita

Projekt "Sme tu, aj keď nepočujeme"

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie z grantového programu Klub darcov 2017.

Projekt "Rukaté tvorenie" - výtvarný workshop

Fotodokumentácia

Projekt "Rukaté tvorenie" - workshop "Počujko"

Fotodokumentácia, videodokumentácia

Projekt "Môžeme, aj keď nepočujeme"

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Projekt "Som tu, aj keď nepočujem"

Projekt vznikol vďaka podpore NADÁCIE SLOVENSKEJ SPORITEĽNE.

Projekt "Rukaté tvorenie" - Hudobný workshop

Fotodokumentácia

Projekt „Chceme si rozumieť“

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby - Udržateľnosť projektu

Fotodokumentácia, publicita

Aj my chceme žiť doma

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Projekt „Dotiky ticha“

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt „Nauč sa posunok. Aby sme si rozumeli.“

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Projekt „Reč rúk“

Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii PONTIS.

Projekt „Svet nepočujúcich. Právo na rovnosť, porozumenie a informácie“

Projekt vznikol vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Program sociálnej inklúzie pre deti a mládež so sluchovým postihnutím

Realizáciu tohto projektu podporila Nadácia GRANVIA.

Sociálna inklúzia osôb so sluchovým postihnutím

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Mesta Nitra.

Aby ľudia ľudom pomáhali 2012

Tento projekt bol podporený vďaka grantovému programu Nitrianskej komunitnej nadácie.

Projekt Deaf support

mezinárodní projekt, v rámci kterého se připravuje novinka na trhu práce pro neslyšící: speciální databáze s pracovní nabídkou.

Projekt “Osobná asistencia verzus tlmočnícka služba”

Projekt vznikol s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Aj nepočujúci majú svoje práva

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Podpora zvyšovania dostupnosti kvality a efektivity tlmočníckej služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Pomáhajme naplno

Financovaním projektu nás podporila Nadácia VÚB

Aby sme si rozumeli

Projekt sa realizuje s fnančnou podporou Nitrianskej komunitnej nadácie.

Európska dobrovoľnícka služba 2012

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.

Európska dobrovoľnícka služba 2011

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.

Zvýšenie adaptability a profesionalizácie zamestnancov v oblasti komunikačných zručností

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.