Služba včasnej intervencie

Čo ponúkame        Náš tím poradcov        Pomôcky pre rodičov        Dokumenty SVI        Kontakt

Služba včasnej intervencie je určená pre každú rodinu, ktorej vývin dieťata je rizikový, oneskorený, či dieťa má zdravotné postihnutie a je vo veku od narodenia do 7 rokov. Tím odborníkov ponúka rodinám sprevádzanie, pomoc, podporu a partnerstvo a usiluje sa spoločne vytvárať podmienky pre aktívnu stimuláciu vývinu dieťaťa tak, aby každá rodina bola predovšetkým rodinou a mohla fungovať vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a dieťa so zdravotným postihnutím mohlo napredovať. Táto služba je postavená na konzultáciách a poradenstve rodine v jej prirodzenom prostredí alebo v zariadení a jej cieľom je správne nasmerovať a naštartovať procesy v rodine tak, aby dieťa so zdravotným postihnutím v ranom veku napredovalo. Preto sa táto služba rodine poskytuje primárne terénnou formou v jej prirodzenom sociálnom prostredí a v prípade potreby je doplnená ambulantnou formou v priestoroch nášho zariadenia.