Kontakt - Služba včasnej intervencie

Bc. Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
svinitra@effeta.sk | kissova@effeta.sk
+421 905 509 673

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb
effeta@effeta.sk
+421 905 161 326