Info v posunkovom jazyku

Tlmočnícka služba

1. čo je tlmočnícka služba pre osoby so sluchový postihnutím

2. druhy tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím


3. kto môze vyuzivat tlmočnícku službu

4. zabezpečenie a podmienky prijatia tlmočníckej služby


5. platí sa tlmočnícka služba


6.Kto poskytuje tlmočnícku službu