Info v posunkovom jazyku

Špecializované sociálne poradenstvo

1. Čo je to špecializované sociálne poradenstvo

2. služby špecializovaného sociáloneho poradenstva

3. Komu sa poskytuje špecializované sociálne poradenstvo

4. Podmienky prijatia do špecializovaného sociálneho porad.

5. Plati sa špecializované sociálne poradenstvo?

6. pracovníci špecializovaného sociálneho poradenstva