Náš tím poradcov

Katarína Jonášová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
poradca služby včasnej intervencie, 
sociálny pracovník

"Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, mojim poslaním je predovšetkým spájanie rodiny s odborníkmi, poskytovanie odborných rád a podrobných informácií o príspevkoch a pomôckach na ktoré má rodina nárok  ktoré napomáhajú  začleniť sa čo najlepšie do života dieťaťa a zvyšuje kvalitu života. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov." 
 
 

Dominika Palatická

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník

Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí.“ "Mojím poslaním je odborne pomáhať rodinám, ktorých dieťa je zdravotne znevýhodnené. Úžasné na mojej práci je, že môžem pracovať v ich domácom prostredí, kde dieťa trávi podstatnú časť dňa. Ďakujem za takúto príležitosť a verím, že moje vedomosti pomôžu nie jednej rodine."

Miriama Kyselová

poradca služby včasnej intervencie, psychológ

"Byť k dispozícií pre rodinu, keď prežíva ťažké životné obdobie a rovnako spolupatrične prežívať radosť, to je mojím poslaním. Ako psychológ v službe včasnej intervencie chcem venovať pozornosť nielen výnimočným deťom, ale aj ich výnimočným rodičom, ktorých úloha nie je ľahká. Verím, že spoločne s celým tímom sa nám podarí pre rodiny vydláždiť cestu, ktorá bude pre nich prijateľnejšia, ľahšia a vytvoriť pocit, že po nej nekráčajú samy."

 

Štefánia Sýkorová

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"V službe včasnej intervencie sa snažím hľadať spôsoby komplexného rozvoja pre dieťa so zdravotným znevýhodnením v rôznych oblastiach. Zároveň je cieľom riešiť potreby pre celú rodinu, a tak nájsť životnú perspektívu pre rodiča ako aj pre samotné dieťa. Mojim cieľom pre túto službu je odborne a ľudsky pristupovať individuálne ku každej rodine a byť v tom spolu s nimi."

Eleonóra Jašičková

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník

"Moju prácu beriem ako poslanie, pretože ako poradca služby včasnej intervencie sa snažím sústrediť na potreby dieťaťa a tým na potreby celej rodiny. Rodiny sa potrebujú vedieť naštartovať v ich dôležitom období života, kedy do ich rodiny vstúpi dieťa so zdravotným znevýhodnením. Snažím sa sprevádzať rodiny pri prekonávaní každodenných situácií a posilňovať ich vlastné schopnosti pri začleňovaní svojho dieťaťa do školských zariadení, či podľa potreby aj do zariadení sociálnych služieb."

 

Martina Gajdošová 

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"V službe včasnej intervencie zastrešujem intervenciu v Snoezelen miestnosti, spojenú v prípade potreby s bazálnou stimuláciou. Je pre mňa cťou byť týmto spôsobom súčasť rodiny a môcť poskytnúť nové zážitky a bezpečné prostredie pre dieťa a rodinu. Mojou snahou je u detí podporiť a rozvíjať zmyslové vnímanie, jemnú motoriku, hrubú motoriku, fantáziu s využitím rôznych špeciálny pomôcok, ktoré Snoezelen miestnosť poskytuje. Mojím cieľom, aby dieťa odchádzalo šťastné a usmiate a aby rodič postupne videl jednotlivé pokroky a mali sme spoločnú víziu, na ktorej participujeme ako tím."

Anna Laurinec Šmehilová

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník, odborný garant

“Rodičov výnimočných a neobyčajných detí čaká neľahká cesta v sieti stretávania sa a komunikácie s rôznymi inštitúciami. Či sú to zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, ale aj obecné, či mestské úrady, samosprávne kraje a iné. Mnohí, ktorí si tým ešte neprešli, chcú pre svoje výnimočné dieťa zabezpečiť všetko možné i nemožné, ako najlepšie sa v tejto spleti zorientovať a svojmu dieťaťu pomôcť. Rada by som bola pre rodiny kompasom na tejto neľahkej ceste, aby prekonali každú prekážku a výzvu s ľahkosťou.”