Náš tím poradcov

Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"Práca v službe včasnej intervencie pre mňa znamená byť súčasťou rodiny, a tým podporovať rodinu v ich neobyčajnom rodičovstve. Mojou snahou je sprevádzať a podporovať rodiny, tak aby som poukázala na silné stránky dieťaťa so zdravotným postihnutím a podporila kompetencie rodičov. Hlavnou víziou mojej práce je integrácia detí do spoločnosti rovesníkov."

Katarína Jonášová

zástupkyňa vedúcej pracovníčky pre službu včasnej intervencie
poradca služby včasnej intervencie, 
sociálny pracovník

"Cieľom služby včasnej intervencie je stáť pri rodine od začiatku, dlhodobo ju sprevádzať v dobrých i náročných životných situáciách, mojim poslaním je predovšetkým spájanie rodiny s odborníkmi, poskytovanie odborných rád a podrobných informácií o príspevkoch a pomôckach na ktoré má rodina nárok  ktoré napomáhajú  začleniť sa čo najlepšie do života dieťaťa a zvyšuje kvalitu života. Som hrdá, že môžem byť súčasťou nie len tejto cesty rodiny ale aj úžasného tímu odborníkov." 
 

Katarína Šranková 

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg - surdopéd

"Domáce prostredie je bezpečie pre mnohé rodiny. A práve tu chcem odovzdávať jej členom zručnosť a pocit vlastnej hodnoty, ktorú často strácajú po narodení neobyčajných detičiek. Posilňovať celú rodinu v jej najprirodzenejšom prostredí.
Rada by som bola pre každú moju rodinu príjemným premostením z pocitu neistoty – do bezpečného pocitu, že všetko zvládnu a že ich dieťa je pre nich darom."

Miriama Kyselová

poradca služby včasnej intervencie, psychológ

"Byť k dispozícií pre rodinu, keď prežíva ťažké životné obdobie a rovnako spolupatrične prežívať radosť, to je mojím poslaním. Ako psychológ v službe včasnej intervencie chcem venovať pozornosť nielen výnimočným deťom, ale aj ich výnimočným rodičom, ktorých úloha nie je ľahká. Verím, že spoločne s celým tímom sa nám podarí pre rodiny vydláždiť cestu, ktorá bude pre nich prijateľnejšia, ľahšia a vytvoriť pocit, že po nej nekráčajú samy."

 

Dominika Palatická

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník

Obyčajní ľudia sa stávajú rodičmi neobyčajných detí.“ "Mojím poslaním je odborne pomáhať rodinám, ktorých dieťa je zdravotne znevýhodnené. Úžasné na mojej práci je, že môžem pracovať v ich domácom prostredí, kde dieťa trávi podstatnú časť dňa. Ďakujem za takúto príležitosť a verím, že moje vedomosti pomôžu nie jednej rodine."

Katarína Farkašová

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník

"Moju prácu beriem ako poslanie, pretože ako poradca služby včasnej intervencie sa snažím sústrediť nielen na potreby dieťaťa, ale celej rodiny. Sprevádzať rodiny pri prekonávaní každodenných problémových situácií a posilňovať ich vlastné schopnosti s úctou a rešpektom, je moja úloha."

 

Martina Gajdošová 

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"V službe včasnej intervencie zastrešujem intervenciu v Snoezelen miestnosti, spojenú v prípade potreby s bazálnou stimuláciou. Je pre mňa cťou byť týmto spôsobom súčasť rodiny a môcť poskytnúť nové zážitky a bezpečné prostredie pre dieťa a rodinu. Mojou snahou je u detí podporiť a rozvíjať zmyslové vnímanie, jemnú motoriku, hrubú motoriku, fantáziu s využitím rôznych špeciálny pomôcok, ktoré Snoezelen miestnosť poskytuje. Mojím cieľom, aby dieťa odchádzalo šťastné a usmiate a aby rodič postupne videl jednotlivé pokroky a mali sme spoločnú víziu, na ktorej participujeme ako tím."

Anna Laurinec Šmehilová

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník, odborný garant

“Rodičov výnimočných a neobyčajných detí čaká neľahká cesta v sieti stretávania sa a komunikácie s rôznymi inštitúciami. Či sú to zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, ale aj obecné, či mestské úrady, samosprávne kraje a iné. Mnohí, ktorí si tým ešte neprešli, chcú pre svoje výnimočné dieťa zabezpečiť všetko možné i nemožné, ako najlepšie sa v tejto spleti zorientovať a svojmu dieťaťu pomôcť. Rada by som bola pre rodiny kompasom na tejto neľahkej ceste, aby prekonali každú prekážku a výzvu s ľahkosťou.”

 

Štefánia Sýkorová

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"V službe včasnej intervencie sa snažím hľadať spôsoby komplexného rozvoja pre dieťa so zdravotným znevýhodnením v rôznych oblastiach. Zároveň je cieľom riešiť potreby pre celú rodinu, a tak nájsť životnú perspektívu pre rodiča ako aj pre samotné dieťa. Mojim cieľom pre túto službu je odborne a ľudsky pristupovať individuálne ku každej rodine a byť v tom spolu s nimi."