Náš tím poradcov

Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"Práca v službe včasnej intervencie pre mňa znamená byť súčasťou rodiny, a tým podporovať rodinu v ich neobyčajnom rodičovstve. Mojou snahou je sprevádzať a podporovať rodiny, tak aby som poukázala na silné stránky dieťaťa so zdravotným postihnutím a podporila kompetencie rodičov. Hlavnou víziou mojej práce je integrácia detí do spoločnosti rovesníkov."

Katarína Šranková 

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg - surdopéd

"Domáce prostredie je bezpečie pre mnohé rodiny. A práve tu chcem odovzdávať jej členom zručnosť a pocit vlastnej hodnoty, ktorú často strácajú po narodení neobyčajných detičiek. Posilňovať celú rodinu v jej najprirodzenejšom prostredí.
Rada by som bola pre každú moju rodinu príjemným premostením z pocitu neistoty – do bezpečného pocitu, že všetko zvládnu a že ich dieťa je pre nich darom."
 

Miriama Kyselová

poradca služby včasnej intervencie, psychológ

"Byť k dispozícií pre rodinu, keď prežíva ťažké životné obdobie a rovnako spolupatrične prežívať radosť, to je mojím poslaním. Ako psychológ v službe včasnej intervencie chcem venovať pozornosť nielen výnimočným deťom, ale aj ich výnimočným rodičom, ktorých úloha nie je ľahká. Verím, že spoločne s celým tímom sa nám podarí pre rodiny vydláždiť cestu, ktorá bude pre nich prijateľnejšia, ľahšia a vytvoriť pocit, že po nej nekráčajú samy."

Martina Gajdošová 

poradca služby včasnej intervencie, špeciálny pedagóg

"V službe včasnej intervencie zastrešujem intervenciu v Snoezelen miestnosti, spojenú v prípade potreby s bazálnou stimuláciou. Je pre mňa cťou byť týmto spôsobom súčasť rodiny a môcť poskytnúť nové zážitky a bezpečné prostredie pre dieťa a rodinu. Mojou snahou je u detí podporiť a rozvíjať zmyslové vnímanie, jemnú motoriku, hrubú motoriku, fantáziu s využitím rôznych špeciálny pomôcok, ktoré Snoezelen miestnosť poskytuje. Mojím cieľom, aby dieťa odchádzalo šťastné a usmiate a aby rodič postupne videl jednotlivé pokroky a mali sme spoločnú víziu, na ktorej participujeme ako tím."

 

Anna Laurinec Šmehilová

poradca služby včasnej intervencie, sociálny pracovník, odborný garant

“Rodičov výnimočných a neobyčajných detí čaká neľahká cesta v sieti stretávania sa a komunikácie s rôznymi inštitúciami. Či sú to zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia, ale aj obecné, či mestské úrady, samosprávne kraje a iné. Mnohí, ktorí si tým ešte neprešli, chcú pre svoje výnimočné dieťa zabezpečiť všetko možné i nemožné, ako najlepšie sa v tejto spleti zorientovať a svojmu dieťaťu pomôcť. Rada by som bola pre rodiny kompasom na tejto neľahkej ceste, aby prekonali každú prekážku a výzvu s ľahkosťou.”