Odľahčovacia služba

Prezentácie

 

Mária Filipová

Odľahčovacia služba

Roman Mucha

Odľahčovacia služba v Českej republike
 

Anna Šmehilová

Optimalizácia procesu poskytovania odľahčovacej
služby na Slovensku

Zuzana Šperková

Odľahčovacia služba z pohľadu poskytovateľa
(Mesto Banská bystrica)

Tlačová správa

 

Odľahčovacia služba pre rodiny zdravotne postihnutých v praxi nefunguje

Odľahčovacia služba predstavuje predovšetkým pomoc rodinám, ktoré sa celoročne starajú o dieťa alebo iného člena so zdravotným postihnutím, pri zvládaní tejto starostlivosti. Cieľom je umožniť rodičom v čase, keď sa osobne na určitú dobu z objektívnych dôvodov nemôžu o dieťa postarať, alebo si potrebujú na chvíľu oddýchnuť od tejto starostlivosti a nabrať nové sily, alebo im poskytnúť čas na vybavenie osobných záležitostí. Nárok na odľahčovaciu službu podľa zákona o sociálnych službách vzniká fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti je V alebo VI. Prijímateľom odľahčovacej služby sú a mohli by byť (potencionálne) poberatelia príspevku za opatrovanie. “Súčasné nastavenie odľahčovacej služby podľa skúseností samotných rodičov je v praxi nefunkčné,” konštatovala europoslankyňa Jana Žitňanská. Zámer zadefinovať úskalia a možnosti sfunkčnenia tejto služby pre tých, ktorí ju potrebujú, viedlo tento piatok Janu Žitňanskú, poslankyňu Európskeho parlamentu a odborníkov z o.z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského zorganizovať v Banskej Bystrici odborný okrúhly stôl na tému “Optimalizácia procesu poskytovania odľahčovacej služby na Slovensku.” K 30.6.2018 počet poberateľov príspevku za opatrovanie bolo 53 042, čo predstavuje takmer 1 %  celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Z toho 26,8 % poberateľov príspevku na opatrovanie sú rodičia. “Ak vezmeme do úvahy, že počet poberateľov príspevku v jednotlivých krajoch sa pohybuje v tisícoch od 2 598 do 9 263, je otázne prečo je tak nízky počet žiadateľov o odľahčovaciu službu,” uviedla vo svojom príspevku Mária Filipová z Únie miest Slovenska. Možno konštatovať, že odľahčovacia služba sa nevyužíva zo strany poberateľov príspevku za opatrovanie vo zvýšenom počte. Svedčí o tom počet žiadateľov o odľahčovaciu službu, kde z celkového počtu 61 vrátených odpovedí z okresných a krajských miest len 18 hodnotených samospráv evidovalo počet žiadateľov v množstve do desať. Podľa Nadi Šimovej, vedúcej odboru sociálnych služieb mesta Nitry, “takmer všetky samosprávy, nemajú vyčlenené kapacity zvlášť pre odľahčovaciu službu, lebo ju poskytujú

v rámci registrovaných iných druhov sociálnych služieb a neoplatí sa im finančne držať vyčlenené miesta pre potreby odľahčovacej služby.” Podľa rodičov, ktorí sa denno denne starajú o svoje ťažko postihnuté dieťa, je odľahčovacia služba

pre nich finančne nedostupná, alebo o nej vôbec nevedia, alebo obec, v ktorej žijú, im takúto službu nedokáže zabepečiť.“Táto služba sa rodičom neposkytuje bezplatne, musia si zaplatiť plnú sumu poplatku za službu, prostredníctvom ktorej sa odľahčovacia služba zdravotne postihnutému zabezpečí,” zdôraznila Anna Šmehilová, nitrianska mestská poslankyňa. Podľa českého poskytovateľa odľahčovacej služby, Romana Muchu, “je v Českej republike vyhláškou stanovená maximálna výška úhrady za poskytovánie odľahčovacej služby prostredníctvom jednotlivých druhov služieb.” Už to je oproti Slovensku veľký posun. Problém s nedostupnosťou odľahčovacej služby sa nedotýka len rodičov poberajúcich príspevok na opatrovanie, ale podľa Šmehilovej vystáva taktiež otázka, “čo majú robiť samostatne zárokoví rodičia takýchto detí, ktorí v čase choroby alebo pobytu v nemocnici tiež potrebujú zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa, ktorú ostatná rodina zabezpečiť

nedokáže. Avšak zo zákona na odľahčovaciu službu nárok vôbec nemajú.” Je ešte veľa otáznikov nad sfunkčnením odľahčovacej služby na Slovensku. “Súčasne je to veľká výzva pre slovenskú vládu, samosprávu a verejnosť zabezpečiť dostatočnú podporou, zdroje a dostupnosť odľahčovacej služby,” dodala Jana Žitňanská.

 

Inzercia