Náš tím

 

Anna Šmehilová

prezidentka (štatutárna zástupkyňa)
tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník, inštruktor sociálnej rehabilitácie

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb, odborná garantka
sociálny pracovník, tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník

Mgr. Renáta Zimmermannová

riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA
špeciálny pedagóg - surdopéd

Bc. Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
špeciálny pedagóg

Katarína Jonášová

poradca služby včasnej intervencie
Sociálny pracovník

Marica Beláková

vedúca Strediska ekonomicko-prevádzkovo-administratívnych činností
inštruktor sociálnej rehabilitácie, artikulačný tlmočník

PhDr. PaedDr. Marta Zaťková PhD.

klinický psychológ

Mgr. Dária Rábarová

logopéd

Mgr. Katarína Šranková

špeciálny pedagóg - surdopéd

Mgr. Miriama Kyselová

psychológ

Mgr. Martina Gajdošová

špeciálny pedagóg

Bc. Dominika Závodná

špeciálny pedagóg

Bc. Anna Fúsková

asistent sociálnej rehabilitácie

Bc. Radoslava Rondová

asistent sociálnej rehabilitácie

Mgr. Lýdia Lošonciová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ing. Anna Gogoláková PhD.

pracovník recepcie