Náš tím

 

Anna Šmehilová

prezidentka (štatutárna zástupkyňa)
tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník, inštruktor sociálnej rehabilitácie

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb, odborná garantka
sociálny pracovník, tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník

Mgr. Renáta Zimmermannová

riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie EFFETA
špeciálny pedagóg - surdopéd

Doc. PhDr. PaedDr. Marta Zaťková PhD.

klinický psychológ

Mgr. Eleonóra Jašičková

vedúca pracovníčka pre rehabilitačné stredisko
sociálny pracovník

Mgr. Katarína Jonášová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
sociálny pracovník

Mgr. Dominika Palatická

sociálny pracovník

Mgr. Lucia Mikulášiková

sociálny pracovník

Mgr. Miriama Kyselová

psychológ

Mgr. Dominika Ballová

psychológ

Mgr. Lenka Blehová

psychológ

Mgr. Jarmila Cápayová

hlavný špeciálny pedagóg

Bc. Radoslava Rondová

špeciálny pedagóg

Bc. Lucia Horáková

špeciálny pedagóg

Mgr. Lucia Bariová

sociálny pracovník

Mgr. Jana Huňadyová

sociálny pracovník

Mgr. Denisa Nagyová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ing. Anna Gogoláková, PhD.

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Dária Rábarová

logopéd

Mgr. Martina Gajdošová

špeciálny pedagóg

Mgr. Lýdia Lošonciová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ing. Elena Laginová

ekonóm, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Michaela Gunišová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mgr. Anna Fúsková

animoterapeut