Náš tím

 

Anna Šmehilová

prezidentka (štatutárna zástupkyňa)
tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník, inštruktor sociálnej rehabilitácie

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb, odborná garantka
sociálny pracovník, tlmočník posunkového jazyka, artikulačný tlmočník

Mgr. Renáta Zimmermannová

riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie EFFETA
špeciálny pedagóg - surdopéd

Bc. Erika Kiššová

vedúca pracovníčka pre službu včasnej intervencie
špeciálny pedagóg

Mgr. Eleonóra Jašičková

vedúca pracovníčka pre rehabilitačné stredisko
sociálny pracovník

Marica Beláková

vedúca Strediska prevádzkovo-administratívnych činností
inštruktor sociálnej rehabilitácie, artikulačný tlmočník

Doc. PhDr. PaedDr. Marta Zaťková PhD.

klinický psychológ

Mgr. Jarmila Cápayová

hlavný špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Jonášová

zástupkyňa vedúcej pre službu včasnej intervencie
sociálny pracovník

Mgr. Dominika Ballová

psychológ

Mgr. Miriama Kyselová

psychológ

Mgr. Katarína Šranková

špeciálny pedagóg - surdopéd

Mgr. Martina Gajdošová

špeciálny pedagóg

Bc. Dominika Závodná

špeciálny pedagóg

Bc. Radoslava Rondová

špeciálny pedagóg

Mgr. Dária Rábarová

logopéd

Bc. Anna Fúsková

animoterapeut

Mgr. Lýdia Lošonciová

inštruktor sociálnej rehabilitácie