Pracovné ponuky

AKTUÁLNE - Pracovná pozícia (aktualizované dňa 8.1.2024)

Surdopéd

Máte vyštudovanú špeciálnu pedagogiku pre sluchovo postihnutých II. stupňa a prax 3 roky? Ste tímový hráč, flexibilný a pracovitý? Ťahá vás to k deťom s poruchou sluchu a NKS? Teší vás individuálna práca s dieťaťom? Viete pracovať v ženskom kolektíve? Tak si k nám pošlite žiadosť a my sa vám ozveme.

AKTUÁLNE - Pracovná pozícia (publikované dňa 12.2.2024)

Špeciálny pedagóg

Máte vyštudovanú špeciálnu pedagogiku? Chcete pracovať v sociálnych službách? Ste tímový hráč, flexibilný a pracovitý? Ťahá vás to k deťom so zdravotným znevýhodnením? Teší vás individuálna práca s dieťaťom? Viete pracovať v ženskom kolektíve? Tak si k nám pošlite žiadosť a my sa vám ozveme.

NEAKTUÁLNE - Pracovná pozícia (aktualizované dňa 8.1.2024)

Poradca služby včasnej intervencie

Máte vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, fyzioterapia alebo v inom študijnom odbore zameranom na individuálne potreby dieťaťa so zdravotným postihnutím? Máte prax 3 roky? Ste tímový hráč, flexibilný a pracovitý? Ťahá vás to k deťom? Nevadí vám cestovanie na krátke vzdialenosti? Viete pracovať v ženskom kolektíve? Tak si k nám pošlite žiadosť a my sa vám ozveme.

NEAKTUÁLNE - Pracovná pozícia (publikované dňa 8.3.2023)

Sociálny pracovník

Máte vyštudovanú sociálnu prácu II. stupňa a prax 3 roky? Ste komunikatívny, flexibilný a pracovitý? Máte vzťah k deťom? Nebojíte sa administratívnej práce? Viete pracovať v ženskom kolektíve? Tak si k nám pošlite žiadosť a my sa vám ozveme.