Aktuality

Aj EFFETA sa pridala k tejto iniciatíve

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania.
Chceme, aby aj Slovenská republika bola miestom, kde majú všetky deti právo na detstvo bez násilia. Aby v rodine ani nikde inde nebolo tolerované týranie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie či iné formy násilia vrátane telesných trestov. V súčasnosti to tak, bohužiaľ, nie je.

Spustile sme biofeedback a neurofeedback

Už dlhšie sme avízovali víziu poskytovania biofeedbacku a neurofeedbacku v EFFETE. Trošku sa nám to skomplikovalo a cesta bola dlhšia, ako sme očakávali. Ale je to tu a my už obe intervencie poskytujeme.
Tento rok sme úspešne začali v rámci rehabilitačného strediska poskytovať obe intervencie našim klientom a to bezplatne, ako je celá služba rehabilitačné stredisko pre naše deti so zdravotným znevýhodnením bezplatná. Veľmi sa tomu tešíme, lebo sa snažíme robiť pre naše výnimočné deti v EFFETE všetko, čo sa len dá.

Doma je doma

Nesmierne nás teší, že včasnú intervenciu v EFFETE poskytujeme prednostne v domácom prostredí, v teréne rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, s rizikovým či oneskoreným vývinom v celom Nitrianskom kraji.
V roku 2023 boli naši poradcovia v teréne v rodinách viac ako 60% zo všetkých hodín v rámci služby včasnej intervencie a až 86% času venovaného len čisto práci s rodinami bolo realizovaných v teréne v domácom prostredí.Informačný seminár

“MÁ MOJE DIEŤAŤA NAOZAJ ADHD?"
Včera sme sa touto témou zaoberali počas informačného seminára s našou odborníčkou klinickou psychologičkou Doc. PhDr. PaedDr. Martou Zaťkovou, PhD. Tentokrát sme boli nielen prezenčne ale aj online. Seminára sa tak zúčastnili aj rodičia aj samostní odborníci. Ďakujeme za diskusné príspevky a tešíme sa na ďalší informačný seminár s vami. 
Projekt “Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodnením” je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

Služba včasnej intervencie oslavuje 2 roky

ĎAKUJEME, že sme s vami už 2 roky
3.5.2021 - 3.5.2023
Krátky film si môžete pozrieť tu:
https://youtu.be/Yyg9JEI30QE
Projekt “Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodnením” je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

Rehabilitačné stredisko bližšie k detskému klientovi

ANIMOVANÝ FILM O REHABILITAČNOM STREDISKU
Aj dieťa má právo na informácie v zrozumiteľnej forme a podobe. To nás v EFFETE viedlo k tomu, aby deti, ktoré k nám prichádzajú, sa mohli dozvedieť viac, čo ich v našom rehabilitačnom stredisku čaká, čo budú robiť, akou formou, s akými odborníkmi a v akom prostredí. 
Veľmi sa tešíme a veríme, že naše služby robíme viac prístupnými pre naše vzácne deti a ich rodiny.Krátky film si môžete pozrieť tu:
https://youtu.be/c0fMndoEOakProjekt “Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodnením” je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

Služba včasnej intervencie má svoje prvé služobné vozidlo

Vďaka dotácii z Mesta Nitra a ďalším individuálnym darcom sme dnes dostali do EFFETY veľký dar. Služobné auto pre službu včasnej intervencie, ktorá poskytuje svoje služby rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím alebo rizikovým vývinom do 7 rokov. Aj vďaka tejto "veľkej" "motorizovanej" pomôcke môžeme týmto rodinám poskytnúť pomoc a podporu včas a priamo u nich doma. Včasná intervencia je najdôležitejšia pre dieťa najmä preto, lebo vďaka nej rodičia dostanú informácie a podporu ako svojmu dieťaťu pomôcť čo
najlepšie
najefektívnejšie
a najmä čím skôr.
Tak dostane aj toto výnimočné dieťa lepšiu štartovaciu čiaru do života.
ĎAKUJEMEEE v mene EFFETY aj v mene všetkých našich malých klientov a ich rodín.

Sme a chceme byť jeden tím

a preto aj teambuilding zamestnancov v sociálnych službách je dôležitý. Dnešný deň sme začali sv. omšou slávenou netradične v záhrade v.d.p.f. Antonom Ďatelinkom. Potom sme sa sceľovali a posilňovali vzťahy. Lebo aj to je dôležité. Veľakrát zažívame naozaj ťažké situácie a chvíle v práci a musíme sa s nimi naozaj pre prospech našich klientov popasovať. Preto je dôležité, aby sme spolu vedeli a chceli fungovať, aby sme aj my zamestnanci boli spokojní. Preto ďakujeme aj našej šéfke, že nám to umožňuje. Ďakujeme za každého z nás. Ďakujeme za náš tím. Aj keď niekedy príde čas, kedy sa náš tím obmieňa. Ale aj to nás posúva vpred a posilňuje kráčať ďalej

Ďakujeme rodičom našich detských klientov za dôveru

Komunikovať, spolupracovať, zdieľať, informovať, hodnotiť poskytovanie sociálnej služby s rodičmi našich klientov považujeme za jednu z priorít. Ale na to potrebujeme, aby obe strany strany chceli a mali záujem. Preto chceme rodičom našich detských klientov z celého srdca poďakovať, lebo bez vás by naša odborná práca nemala význam. Ste nesmierne v celom procese dôležití a my vám chceme všetkým (aj tým, ktorí nie ste na fotkách) z celého srdca za to POĎAKOVAŤ. Ste súčasťou nášho tímu.

Ďakujeme za dar

Senzomotorický koberec do našej pripravovanej motorickej miestnosti na podporu senzomotorickej intergrácie detí so zdravotným postihnutím. Rôznorodosť materiálov a ich zónovanie zohráva dôležitú úlohu v senzomotorike. Stimuluje zmysly do veľkej miery nie len vďaka rozdielnosti tvarov, ale aj vďaka vnímaniu rozdielov materiálov (mäkký, tvrdý, drsný, jemný, hladký, teplý, chladnejší ...). Vysielaných je tak do mozgu oveľa viac impulzov, na ktoré telo a nohy reagujú. Ďakujeme rodine, ktorá ho darovala do motorickej miestnosti pre našich klientov - Veronika, Miloš a Mateo z celého srdiečka vám ĎAKUJEME

Poslúchali ste celý rok?

Lebo naše deti ÁNO a tak z neba prišiel do EFFETY Sv. Mikuláš s anjelom, aby všetky dobré deti potešil. Tak sme mu zaspievali, zatancovali a on nás odmenil nielen sladkým darčekom ale aj požehnaním. A tie deti, ktoré Sv. Mikuláša nestretli, im nechal v EFFETE sladký darček pod stromčekom. 

Ďakujeme za prijatie do rodiny poskytovateľov služby včasnej intervencie na Slovensku

1.decembra 2021 na Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov služby včasnej intervencie nás EFFETU ako poskytovateľa služby včasnej intervencie prijali do rodiny poskytovateľov včasnej intervencie ... sme pripravení zdieľať, spolupracovať, sieťovať a najmä sprevádzať a podporovať rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktoré nás potrebujú v Nitrianskom kraji.

Školili sme sa - telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov je povinnosťou každého poskytovateľa sociálnych služieb. Preto sme sa spolu s ďalším zariadením sociálnych služieb pod odborným vedením Tatra Akadémie v auguste 2021 vzdelávali aj v oblasti, ako správne "narábať" s telesnými a netelesnými obmedzeniami našich klientov a ako vedieť uniknúť a zasiahnuť v prípade napadnutia našich zamestnancov. Snažíme sa zvyšovať kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb. 

Služba včasnej intervencie

Od 1. mája poskytujeme sociálnu službu - službu včasnej intervencie, ktorá je určená pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, alebo so zdravotným postihnutím.

Pandémia Covid 19 zasiahla aj nás

Milí priatelia, aj napriek tomu, že sme všetci zaočkovaní sa správame ZODPOVEDNE!
Na testovanie chodíme každý týždeň.

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných...

 
 

Morbi in sem

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Lorem ipsum

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.