Aktuality

Ďakujeme rodičom našich detských klientov za dôveru

Komunikovať, spolupracovať, zdieľať, informovať, hodnotiť poskytovanie sociálnej služby s rodičmi našich klientov považujeme za jednu z priorít. Ale na to potrebujeme, aby obe strany strany chceli a mali záujem. Preto chceme rodičom našich detských klientov z celého srdca poďakovať, lebo bez vás by naša odborná práca nemala význam. Ste nesmierne v celom procese dôležití a my vám chceme všetkým (aj tým, ktorí nie ste na fotkách) z celého srdca za to POĎAKOVAŤ. Ste súčasťou nášho tímu.

Ďakujeme za dar

Senzomotorický koberec do našej pripravovanej motorickej miestnosti na podporu senzomotorickej intergrácie detí so zdravotným postihnutím. Rôznorodosť materiálov a ich zónovanie zohráva dôležitú úlohu v senzomotorike. Stimuluje zmysly do veľkej miery nie len vďaka rozdielnosti tvarov, ale aj vďaka vnímaniu rozdielov materiálov (mäkký, tvrdý, drsný, jemný, hladký, teplý, chladnejší ...). Vysielaných je tak do mozgu oveľa viac impulzov, na ktoré telo a nohy reagujú. Ďakujeme rodine, ktorá ho darovala do motorickej miestnosti pre našich klientov - Veronika, Miloš a Mateo z celého srdiečka vám ĎAKUJEME

Poslúchali ste celý rok?

Lebo naše deti ÁNO a tak z neba prišiel do EFFETY Sv. Mikuláš s anjelom, aby všetky dobré deti potešil. Tak sme mu zaspievali, zatancovali a on nás odmenil nielen sladkým darčekom ale aj požehnaním. A tie deti, ktoré Sv. Mikuláša nestretli, im nechal v EFFETE sladký darček pod stromčekom. 

Ďakujeme za prijatie do rodiny poskytovateľov služby včasnej intervencie na Slovensku

1.decembra 2021 na Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov služby včasnej intervencie nás EFFETU ako poskytovateľa služby včasnej intervencie prijali do rodiny poskytovateľov včasnej intervencie ... sme pripravení zdieľať, spolupracovať, sieťovať a najmä sprevádzať a podporovať rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktoré nás potrebujú v Nitrianskom kraji.

Školili sme sa - telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy

Rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov je povinnosťou každého poskytovateľa sociálnych služieb. Preto sme sa spolu s ďalším zariadením sociálnych služieb pod odborným vedením Tatra Akadémie v auguste 2021 vzdelávali aj v oblasti, ako správne "narábať" s telesnými a netelesnými obmedzeniami našich klientov a ako vedieť uniknúť a zasiahnuť v prípade napadnutia našich zamestnancov. Snažíme sa zvyšovať kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb. 

Služba včasnej intervencie

Od 1. mája poskytujeme sociálnu službu - službu včasnej intervencie, ktorá je určená pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, alebo so zdravotným postihnutím.

Pandémia Covid 19 zasiahla aj nás

Milí priatelia, aj napriek tomu, že sme všetci zaočkovaní sa správame ZODPOVEDNE!
Na testovanie chodíme každý týždeň.

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných...