Kontakt - Rehabilitačné stredisko

Mgr. Martina Zimmermannová

vedúca pracovníčka pre rehabilitačné stredisko
mzimmermannova@effeta.sk
+421 905 173 292

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb
effeta@effeta.sk
+421 905 161 326