Kontakt - Rehabilitačné stredisko

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

riaditeľka Strediska sociálnych služieb
effeta@effeta.sk
+421 905 161 326