Cenník služieb

Odborná diagnostika - špeciálnopedagogická, surdopedická, logopedická, psychologická

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Konzultácia k  výsledkom vyšetrenia

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 30€
čas 20 – 25 min

Prednostné vyšetrenie

evidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Vypracovanie správy a  odporúčaní pre výchovno- vzdelávací proces

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Korekcia- logopedická, surdopedická, špeciálnopedagogická, psychologická

evidovaný klient - 50€
neevidovaný klient - 100€
čas 46 – 60 min

Odborné poradenstvo

evidovaný klient - 30€
neevidovaný klient - 50€
čas 45 min

Špeciálnopedagogická, logopedická, psychologická, surdopedická terapia

evidovaný klient - 25€
neevidovaný klient - 30€
čas 45 min

Korekcia- logopedická, surdopedická, špeciálnopedagogická, psychologická

evidovaný klient - 17€
neevidovaný klient - 20€
čas 30 min

Individuálna psychoterapia

evidovaný klient - 30€
neevidovaný klient - 35€
čas 45 min

Skupinová psychoterapia

evidovaný klient - 20€ / osoba- stretnutie
neevidovaný klient - 25€ / osoba- stretnutie
čas 10 – 15 min

Rodinná terapia

evidovaný klient - 35€
neevidovaný klient - 45€
čas 45 min

Biofeedback- úvodné meranie

evidovaný klient - 25€
neevidovaný klient - 30€
čas 30 – 45 min

Biofeedback- tréning

evidovaný klient - 150€
neevidovaný klient - 200€
10 tréningov 

 
 
 

Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8:00 hod rána, v  deň konania plánovaného stretnutia, alebo v  prípade nedostavenia sa na termín je 100% ceny.