Cenník služieb

Diagnostika (špeciálnopedagogická, surdopedická, logopedická, psychologická)

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Konzultácia k  výsledkom vyšetrenia

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 30€
čas 20 – 25 min

Prednostné vyšetrenie

evidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Vypracovanie správy a  odporúčaní pre výchovno- vzdelávací proces

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 50€
čas 45 – 90 min

Úvodná anamnéza 

evidovaný klient - bezplatná
neevidovaný klient - 50€
čas 30 – 45 min

Odborné poradenstvo

evidovaný klient - 30€
neevidovaný klient - 50€
čas 45 min

Terapia (špeciálnopedagogická, logopedická, surdopedická)

evidovaný klient - 25€
neevidovaný klient - 35€
čas 45 min

Korekcia (špeciálnopedagogická, logopedická, surdopedická)

evidovaný klient - 20€
neevidovaný klient - 30€
čas 30 min

Individuálna psychoterapia

evidovaný klient - 30€
neevidovaný klient - 40€
čas 45 min

Skupinová psychoterapia

evidovaný klient - 20€ / osoba- stretnutie
neevidovaný klient - 25€ / osoba- stretnutie
čas 10 – 15 min

Rodinná terapia

evidovaný klient - 35€
neevidovaný klient - 45€
čas 45 min

Filiálna terapia 

evidovaný klient - 35€
neevidovaný klient - 45€
čas 30 – 45 min

 
 
 

Náhrada za stratu času pri odhlásení termínu po 8:00 hod rána, v  deň konania plánovaného stretnutia, alebo v  prípade nedostavenia sa na termín je 100% ceny.