Čo ponúkame

Sprevádzame a podporujeme rodinu v dôležitej etape života od narodenia až do 7 rokov veku dieťaťa. Našou ambíciou je stretávať sa s rodinami hneď po narodení dieťaťa ešte v pôrodnici a nastaviť následnú starostlivosť. Konzultácie s poradcami prebiehajú v domácom prostredí, lebo doma je to prirodzené prostredie pre rodinu i dieťa. Vznikli sme pre rodinu, aby sme ju podporili v prirodzenom prostredí.
Snažíme sa poskytnúť komplexnú a ucelenú podporu a pomoc. Preto služba včasnej intervencie je oporou a sprievodcom pre všetky rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, či s rizikovým alebo oneskoreným vývinom. Hľadáme spolu odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva.
Služba včasnej intervencie ponúka spoluprácu orientovanú na rodinu. Spolupracujeme s lekármi, školami, poradenskými zariadeniami, poskytovateľmi sociálnych služieb, inými organizáciami, spájame odborníkov, sieťujeme, spolupracujeme. Sme tu, aby sme rodinu spájali s odborníkmi, aby sme jej poskytovali odborné rady a spolu s ňou vytvorili jedinečný tím na podporu nezávislého života v jej prirodzených vzťahoch a komunite, ktorá ju obklopuje.
 

Aktivity pre rodiny

PRÁCA S RODINOU (osobné, telefonické konzultácie, elektronická komunikácia)

ODBORNÉ KONZÍLIA K RODINE (porady transdisciplinárneho tímu poradcov zastrešuje konzílium tímu vo vzťahu ku konkrétnej rodine)

SIEŤOVANIE (vrámci práce pre danú konkrétnu rodinu – školské zariadenia (materské školy, poradne apod.), zdravotnícke zariadenia (odborní lekári, rehabilitačné pracoviská apod., organizácie vsociálnej oblasti (úrady, zariadenia sociálnych služieb apod.), iní  

INÁ PRÁCA (štúdium informácií kdiagnóze dieťaťa, úprava apríprava pomôcok, písanie apráca na individuálnych plánoch rodiny, analýza videozáznamu reakcií detských klientov, spracovanie kazuistiky rodiny pre potreby konzília tímu poradcov, hromadná mailová komunikácia srodinami, vyhľadávanie informácií ohračkách, pomôckach, kontaktoch, literatúre, terapeutických postupoch apod.)